Egbert Clason

Egbert Clason werd geboren in 1831. In 1865 werd hij benoemd tot hoofdonderwijzer van de openbare lagere school in Leek. Clason was ten tijde van deze benoeming hoofdonderwijzer te Ezinge. Hij werd tevens aangesteld in de betrekkingen van organist, voorzanger en voorlezer bij de Hervormde Gemeente Midwolde-Leek. Hij betrok de kosterijwoning te Leek. In 1868 werd de openbare lagere school van Leek gevestigd in een nieuw opgetrokken schoolgebouw aan de Tolberterstraat. In 1888 werd dit schoolgebouw vernieuwd en vergroot. Meester Clason kreeg eervol ontslag per 1 januari 1898.
Zie het boek Van Dorpsschool naar Centrumschool = 150 jaar onderwijs te Leek.

Sluit venster